صفحه اصلی
تجهیزات
خدمات آزمایشگاهیv
راهکارهای طیف سنجی
کارگاه آموزشی
درباره ما
نقشه سایت
اخبار
مسیر جاری : Skip Navigation Links
بسمه تعالي

طیف سنجی فلوئورسانس/ فوتولومینسانس
  • پدیده فلوئورسانس در سیستم های ساده و همچنین سیستم های پیچیده شیمیایی ، در حالت هاي گازی ، مایع و جامد قابل مشاهده است. اندازه گیری شدت فلوئورسان ، تعیین کمی ‌مقدار بسیار کم تعداد زیادی از گونه‌های معدنی و آلی را امکان ‌پذیر می‌سازد.اغلب در این نوع طیف سنجی از منبع دوتريم- هالوژن و یا لامپ تنگستن برای تحریک استفاده مي شود.
    1- یکی ازمهمترین مزیت های فلوئورسانس سنجی ، حساسیت ذاتی آن است.
  • 2- تابش فلوئورسانس توسط نمونه در تمام جهات نشر می‌شود، اما مناسب‌ترین زاویه مشاهده آن زاویه قائمه نسبت به تابش تحریک است.
  • 3- براي اغلب كاربردهاي فلورسانس مقدار انرژي فلورسانس نشر شده فقط 3% از مقد انرژي تابش فلورسانس پائين تر (طول موج بالاتر) از انرژي نور محرک و معمولا به صورت پراکنده (انتشار نور در تمام جهات) دریافت می گردد.
  • 4- اجزا سازنده سیستم اندازه گیری فلوئورسانس شامل چشمه نور(با شدت بالاتر نسبت به چشمه های مورد استفاده در طیف سنجی جذبی) ، صافی ، تک‌فام ساز و آشکارساز می باشد.

  • کاربردهای طیف سنجی جذبی فلوئورسانس  :
  • 1- کاربردهای زیست محیطی (اندازه گیری PH محلول ها)
  • 2- بيولوژي (كلروفيل II و كاروتنوئيد)
  • 3- مطالعه طیف فلوئورسانس نانوذرات


مسیر جاری : Skip Navigation Links
نشانی : دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شريف - طبقه چهارم - آزمایشگاه تحقیقاتی لیزر
تلفن : 4 - 88140082 , 09351081290 - نمابر : 88848523
اطلاعات بیشتر